RIP Bert I. Gordon (1922 – 2023)

Village of the Giants (1965) van Bert I. Gordon

Bert I. Gordon was een Amerikaans filmmaker en ‘special effects’ man, gekend voor films zoals Village of the Giants (1965), gebaseerd op The Food of the Gods (1904) van H. G. Wells.

De meeste van zijn films gebruiken de topos van de afmetingsverandering, meer specifiek, de vergroting.

Hoewel reuzen al heel lang populaire gasten zijn in fantastische fictie — men denke aan de reuzen van Rabelais en die in de reizen van Gulliver — is het veranderen van grootte pas echt prominent sinds Alice’s Adventures in Wonderland (1865) die niet minder dan twaalf keer krimpt of groeit.

Rust zacht Bert.