Tag Archives: German literature

RIP Hans Magnus Enzensberger (1929 – 2022)

Een portret van Enzensberger in 1961 op een Duitstalige zender.

Hans Magnus Enzensberger was een Duits schrijver en denker.

In 2008 ontdekte ik hem toen ik zijn essay “Die Aporien der Avantgarde” (1962) las in een Nederlandse vertaling. Ik heb dat boek niet meer dus ik weet niet meer wie die vertaling deed.

Het stuk maakte wel wat indruk omdat de futiliteit van de de avant-garde er uit de doeken gedaan werd. Of tenminste, futiliteit, dat is het juiste woord niet.

Maar Enzensberger durfde wel toen al, begin jaren zestig, het begrip avant-garde te relativeren. Als de regel in de creatieve sector wordt: het moet nieuw zijn, dan vestig je daar een nieuwe traditie mee en traditie is net waar avant-garde mee vecht. Op die manier heft de avant-garde zichzelf op. De postmodernist die ik toen was kon ik daar wel wat mee.

Ook het begrip aporia sprak mij aan. Het komt van ἀ- (niet, de zogenaamde privatieve ‘a’) en‎ πόρος (póros, ‘passage’). Daar waar men niet doorheen komt. Mooi. Het onoverbrugbare, ondoorwaadbare, onpasseerbare.

Eigenlijk is het een van de eerste essays over ‘de dood van de avant-garde’ waar men pas veel later over zou beginnen schrijven, toen het postmodernisme kwam. Het stuk bevat een genadeloze analyse van György Lukács kleingeestige verdediging van literair realisme en enkele stimulerende reflecties over de stompzinnigheid van het groeperen van kunstenaars in kunststromingen. Er zit ook een degelijke etymologische en semantische analyse van de term avant-garde bij.

Stefan Hertmans liet naar aanleiding van Enzensbergers dood op zijn Facebooktijdlijn een meter boeken van Enzensberger zien. Een kleine meter, dat wel. Het droeg wel wat bij tot zijn geloofwaardigheid. Van Hertmans dan.

Omdat ik bij Hertmans niet wilde achterblijven ging ik naar de universiteitsbieb maar vond er zo goed als niets. Bij de stadbibliotheek vond ik wel De telduivel (1997), dat heerlijk kinderboek dat wiskunde filosofische benadert.

Oh ja, Hans Magnus had een broer. Christian. Veel minder bekend maar van hem las ik wel een prikkelend boekje over vuil: Größerer Versuch über den Schmutz (1968), Groot essay over het vuil dus.

Rust zacht Hans.

RIP Johanna Fürstauer (1931 – 2018)

Johanna Fürstauer was an Austrian writer.

Eros im alten Orient (1965)

By reading Jan Verplaetse’s “Vrouwenpijn en mannenplezier: de antifeministische wortels van sadomasochisme in de Belle Epoque” (1999), I came across Johanna Fürstauer, an Austrian writer who specialized in Sittengeschichte, a famous German euphemism for histories of the vita sexualis. Fürstauer is from the same sex researching generation as Eberhard and Phyllis Kronhausen.

Above is a picture of the cover of Eros im alten Orient (1965) on Eastern erotica, the debut of Fürstauer.

RIP Edgar Hilsenrath (1926 – 2018)

German writer Edgar Hilsenrath is best-known for his novel The Nazi and the Barber (1971), the story of a German SS mass murderer, who after the war assumes a Jewish identity and escapes to Israel and becomes a zionist. The story is told from his perspective and describes the atrocities he committed.

The Nazi and the Barber (1971), Manor Books edition of 1973.


It is supposedly both funny and gruesome, which earns it its label ‘grotesque’.