Tag Archives: war

RIP Henry Kissinger (1923-2023)

Sinds enige tijd vind ik het een prettig idee dat het Westen de wereld heeft veroverd en niet omgekeerd. Want dat had ook gekund. Als twintiger haatte ik de Verenigde Staten omdat ik HUMO las, het blad dat zich liet kenmerken door een liefde voor Amerikaanse muziek even groot als de haat voor de politiek van dat enorme land.

Na 9/11 heb ik alles herbekeken. Toen kwam ik erachter dat de Amerikanen eigenlijk gewoon de bastaardkinderen van Europa zijn die het op het schoolplein van de wereld voor ons opnemen. Ik gebruik de term bastaard hier omdat Europa haar Amerikaans nageslacht over het algemeen niet *wil* erkennen.

Toch was het overlijden van Henry Kissinger even slikken voor mijn ‘post 9/11-ik’.

Continue reading

RIP Donald Rumsfeld (1932 – 2021)

Donald Rumsfeld was an American politician.

Normally, I do not cover politics but Rumsfeld, by saying there are “unknown unknowns”, entered the field of philosophy.

And by becoming the subject of the documentary The Unknown Known (2013), he makes a good entry point to the documentaries of Errol Morris.

Donald Rumsfeld famously saying “there are unknown unknowns”.

RIP Pierre ‘eden, eden, eden’ Guyotat (1940 – 2020)

Pierre Guyotat was a French writer. He is one of the last writers in the history of Western literature to have his book banned. The book was Eden, Eden, Eden and is a actually an enumeration of obscenities and atrocities in the tradition of Marquis de Sade’s The 120 Days of Sodom (1785, 1904).

The backdrop is the Algerian war, which was not really an Algerian war but a French war. Or at least a French-Algerian war. Pierre Guyotat fought in that war as a teenager and was arrested on charges of inciting to desert and put in a hole in the ground for three months.