Tag Archives: 1960

RIP Benoît van Innis (1960 – 2024)

Promofilmpje voor Instant Light

Als doodgraver heb ik zo mijn pleziertjes.

Soms neem ik eigenhandig de beitel ter hand en kap een opschrift in een grafsteen.

Ik deed dat met die van de Belgische illustrator Benoît van Innis die niet minder dan 35 bijdragen mocht leveren aan The New Yorker. Niet minder dan 35. Maar ook niet meer.

Dat hij nooit is doorgebroken als echte ‘artiest’ is hem altijd dwars blijven zitten. Geen nood, hier wordt hij in eer hersteld. Hij krijgt een mooier plekje dan veel ‘echte’ artiesten: op dat heuveltje, net een beetje hoger, lommerrijk omgeven door treurberken, waar ook Paul Ibou ligt.

Op zijn steen kap ik:

‘Ik struikel wankel door de harde vaste eeuwigheid’ van Federico García Lorca. Benoît hield daarvan.

Ik moet aan Roland Topor denken als ik Benoît zie.

Er is een promofilmpje voor Instant Light, een coronatentoonstelling die Benoît hield in Mechelen met tekeningen die hij dagelijks maakte in die surreële periode.

Op de achtergrond leest Ann Meskens mooie woorden uit Mijn laatste snik (1982) van Luis Buñuel.

Ann leest mooi voor. Ook de tekst doet mij aan Topor denken, aan Mémoires d’un vieux con (1975) bijvoorbeeld.

Iedereen hield van Benoît.

Rust zacht Benoît.

RIP Steve Bronski (1960 – 2021)

“Smalltown Boy”

Steve Bronski was a Scottish composer and keyboardist known for the project Bronski Beat.

I remember buying The Age of Consent (1984) at Free Record Shop on De Wapper.

There was something in the gay anthem “Smalltown Boy” that resonated with me. Today, I find it very hard to listen to that record.

I do not feel the same about “Don’t Leave Me This Way”, the 1986 cover of the philly hit by Jimmy Sommerville, after he’d left Bronski to form The Communards.

RIP RAMM:ΣLL:ZΣΣ (late 1960 – 2010)

RAMM:ΣLL:ZΣΣ was an American artist.

Somehow I missed this death. The passing of Pedro Bell brought it to my attention.

I want to show you three things:

RAMMΣLLZΣΣ: It’s Not Who But What (2018), a 9-minute documentary on RAMM:ΣLL:ZΣΣ in which the art of Ramm is described as Transformers meets a mad scientist.
Beat Bop” (1983), an early hip hop recording in which Ramm raps.
Style Wars, a documentary on early hip hop and graffiti which features “Beat Bop” (above).