Tag Archives: Canada

RIP Michael Snow (1928 – 2023)

Wavelength (1967), check the ‘actie’-scènes op 2:57, 17:27 en 28:58

Michael Snow was een Canadees kunstenaar bekend voor zijn film Wavelength (1967).

Het is het soort film waarin zo goed als niets gebeurt. De wavelength uit de titel laat zich vertalen als golflengte en dat is een woord dat mij interesseert als metafoor. Mensen kunnen bijvoorbeeld op dezelfde golflengte zitten, en dit sinds radio ontstond. Als je maar lang genoeg met je auto blijft rijden, en je verzet je knop niet, zal er altijd wel een nieuw radiostation op dezelfde golflengte verschijnen. Maar als je met iemand op dezelfde golflengte zit, hou je er hetzelfde gedachtengoed op na.

Er zijn nog andere metaforen uit de technische wereld die gebruikt worden om interpersoonlijke relaties te beschrijven.

Na Goethe konden mensen ook affiniteit met elkaar hebben, een chemische term. Goethe schreef namelijk een roman die Die Wahlverwandtschaften getiteld was, letterlijk vertaald als electieve affiniteiten maar bij ons in de handel gebracht als gewoonweg Affiniteiten. Een chemische affiniteit is de sterkte waarmee twee moleculen zich aan elkaar zullen koppelen. Tussen mensen kunnen er ook affiniteiten bestaan. En tussen mensen en dingen ook.

Tussen twee mensen kan er een vonk overspringen, een elektrische term. ‘Plots sprong er een vonk over en ik werd op slag verliefd’.

En klikken! Zoals: ‘Het klikte niet tussen ons.’ Klikken komt dan uit de mechanica, stel ik me voor, misschien uit de uurwerkenbouw, ik weet het niet zeker, ik heb het niet verder onderzocht.

Tot zover dat soort metaforen.

Die film Wavelength (1967) is zoals Jeanne Dielman waarover ik me onlangs enigszins opwond, onbekijkbaar.

Robert Stam zei daar in 2005 iets verhelderend over:

‘Werken zoals ‘Jeanne Dielman’ van Chantal Ackerman, ‘Wavelength’ van Michael Snow, ‘The Chronicle of Anna Magdalena Bach’ van Straub en Huillet, en ‘Sleep’ van Andy Warhol’, zei hij, ‘bestaan bijna helemaal uit scènes die zich ontvouwen met de nadrukkelijkheid en traagheid van de gebeurtenissen zelf.’

Robert Stam

Juist.

Hij noemt dat isochronie.

En isochroon is alles wat cinema niet hoort te zijn. Daarom verdraag ik alleen Sleep van Warhol omdat die tot het uiterste gaat en elke pretentie tot narratief opgeeft. Geen compromissen daar, gewoon een slapende man. Niet dat ik Sleep gezien heb, nee, ik lees daar wel graag over, maar kijken? Ho maar.

Nu ik erover nadenk, ook de stasisfilms (films waarin niets gebeurt) van Guy Debord verdraag ik weldegelijk. Ten eerste; gewoon omdat ik erg gefascineerd ben door het extreme van Debord. En ten tweede omdat in films zoals Hurlements en faveur de Sade letterlijk niets gebeurt. Er zijn minutenlange totale witte en totale zwarte shots; bovendien helemaal geluidloos. Extreem dus. Zonder een toegeving. Met een totale minachting van het publiek.

In zekere zin vind ik dat Snow zijn publiek te weinig minacht. Net als Chantal Akerman met haar Jeanne Dielman.

Niettemin.

Rust zacht Michael.

RIP Jean-Marc Vallée (1963 – 2021)

Jean-Marc Vallée was a Canadian filmmaker, film editor, and screenwriter, known for such films as Dallas Buyers Club (2013). A masterpiece, in my opinion.

 Dallas Buyers Club (2013)

He was, next to David Cronenberg and Atom Egoyan, one of the more interesting post-war Canadian filmmakers.

He also directed and Big Little Lies (2017) one of the few television series of the television series era I have seen.

RIP Christopher Plummer (1929 – 2021)

Christopher Plummer was a Canadian actor best-known for his part in The Sound of Music.

Harrison Bergeron (1995). Christopher Plummer can be seen from 30:04 onwards.

In my universe, Plummer played parts in The Imaginarium of Doctor ParnassusThe Man Who Would Be King and Harrison Bergeron, an admirable adaptation of the wonderful short story by Vonnegut.

In Harrison Bergeron, Plummer is John Klaxon. Klaxon is the benevolent tyrant of the intelligent elite that gives the masses the illusion that they rule.

There seem to be quite a lot of differences with the short story, but I have not had time to check them out.

Update: I re-read the short story, which is only 6 to 7 pages long so there is barely opportunity to compare. In the short story the parents of Harrison are watching television, their son having been arrested some time before. The parents are watching television. All of a sudden the son is seen on television interrupting a ballet performance. The son speaks to the people, imploring them to free themselves from their handicaps. He ‘marries’ a ballerina and is subsequently and tragically shot.

The 2009 short film 2081 follows the short story faithfully.

The film version, with Harrison becoming part of the elite, is reminiscent of V for Vendetta, one of the best films of the 21st century.