Tag Archives: 1947

RIP Daniela Giordano (1947– 2022)

Daniela Giordano was een Italiaanse actrice gekend voor films als Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the Key (1972).

Die titel! Wat een titel. Dat zou zo klinken in het Nederlands: “Uw ondeugd is een afgesloten kamer en alleen ik heb de sleutel”. Het woord ‘ondeugd’ mag hier ook als ‘kink’ gelezen worden en dan luidt de betekenis: ‘jij hebt een bepaalde kink en alleen ik weet — via mijn kink — hoe ik daar moet op inspelen.’ Die kennis, dat is de sleutel.

Ik vermoed wel dat die film ook in Vlaanderen of Nederland uitkwam maar ik weet niet onder welke titel.

In elk geval, zo’n sleutel. Ik wil dat ook.

Rust zacht Daniela

RIP Bruno Latour (1947 – 2022)

Intellectual Impostures, alternative title of Fashionable Nonsense (1997). Ik ben er niet in geslaagd de oorsprong van die afbeelding van een waarzegger en een glazen bol te achterhalen.

Bruno Latour was een Frans filosoof vooral bekend omwille van zijn boeken over de relativiteit van de wetenschappen.

Wetenschap is politiek met andere middelen

Je kan Latours filosofie nog het best samenvatten aan de hand van zijn eigen dictum ‘wetenschap is politiek met andere middelen’, een citaat uit Pasteur: Guerre et paix des microbes (1984).

Continue reading

RIP Diane Noomin (1947 – 2022)

Diane Noomin in Zippy the Pinhead as DiDi Glitz

Diane Noomin was an American comics artist associated with the underground comics movement. She is best known for her character DiDi Glitz, who addresses transgressive social issues such as feminism, female masturbation, body image, and miscarriages.

Here she is in a Video West Zippy the Pinhead episode broadcast in 1980 starring Jim Turner as Zippy and Diane Noomin as DiDi Glitz.

Noomin was married to Bill Griffith, the man who created the character of Zippy.